yyy

Fundacja Opoka

 

Fundacja Opoka | Biblia Tysiąclecia Online | Konferencja Episkopatu Polski | Tygod. Katolicki Niedziela | Ser. KAI | Ser. WWW-Mateusz.pl | Ser. WWW-Katolik.pl | Ser. Wiara.pl |

Zapoznaj się z tematem:
Bezpieczny internet
Załóż filtr rodzinny
|NowościMarzec,
kwiecień 2016


Styczeń,
luty 2015


Grudzień 2015Listopad 2015


Iwonicz położony jest 304 m nad poziomem morza a Iwonicz Zdrój 410 m - 490 m długości geograficznej wschodniej 30o28' a szerokości północnej 49o33'. Usytuowany jest w dolinie potoku Iwonka, który wpada do rzeczki Lubatowki a z nią do Wisłoka. Dokumenty dziejów Iwonicza parokrotnie ginęły. Praktycznie nie ma źrodeł i dokumentów, które by bezpośrednio odnosiły się do założenia Iwonicza, jego rozwoju oraz fundacji i erekcji miejscowej parafii. Historycy są zgodni, że Iwonicz powstał najpoźniej w drugiej połowie XIV w. Najstarsze pisemne wzmianki o Iwoniczu pochodzą z 1413 i z 1427 r. Według tej drugiej, właściciele Iwonicza (Boczko i Benesz) zawierają kontrakt z niejakim Grzymałą. Nieco poźniej pojawiają się różne formy nazwy Iwonicza : Ywancze, Iwancze, Ywanczepole. Iwonecz, Iwonyecz. Nazwa Iwonicz wg tekstu ks.Erazma Skórnickiego (1906-1971) "Rys historii Kościola i Parafii Iwonicz" wzięła się najprawdopodobniej od nazwiska Iwanieckich pierwszych dziedzicow Iwonicza.
Ks.Zbigniew Głowacki w książce „Iwonicz nasze korzenie” pisze: "Na tle zachodzącej przemiany form nazwy Iwonicza wygląda na to, że miejscowi dziedzice przyjeli rodowe nazwisko od nazwy swojej posiadłości, a nie odwrotnie". Jaka jest wiec geneza nazwy Iwonicz - przeczytaj »
Wg tekstu ks. Skórnickiego Iwonicz należal pierwotnie do parafii Miejsce Piastowe, zwane wówczas Meszcze, oraz do parafii Rogi lub odwrotnie. Odkąd jest parafią samoistną nie wiadomo.

Kościół został wybudowany z modrzewia za dziedzica Marcina Iwanieckiego, zwanego tez Otosławskim, syna Bienasza, w roku 1464 i w tymże roku konsekrowany przez biskupa przemyskiego Mikołaja Błażejowskiego (1453-1474). Na Iwonicz napadli Tatarzy, wojska Rakoczego i Kozacy, 2 razy nawiedziła go epidemia cholery a 1 raz febry. Nie ominęła go również I i II Wojna Światowa.
Iwonicz w 1956 r. podzielony został administracyjnie na miasto-cześć zdrojową i wieś, dlatego dotychczasowa historia, kultura, zwyczaje, życie religine obu tych cześci są wspólnym dziedzictwem współczesnego pokolenia. W 1957 r.została wydzielona z dotychczasowej parafii Iwonicz, samodzielna placówka duszpasterska w Iwoniczu Zdroju.

tekst na podstawie
"Rys historii Kościola i Parafii Iwonicz" ks.Erazma Skórnickiego
"Iwonicz nasze korzenie" ks.Zbigniewa GłowackiegoPokaż Parafia Rzymskokatolicka w Iwoniczu pw.Wszystkich Świętych na większej mapie

2015 · Parafia Rzymskokatolicka w Iwoniczu pw. Wszystkich Świętych · Google+ · kontakt ·